Najważniejszymi wskaźnikami, które wpływają na koszt całego kredytu lub pożyczki jest prowizja za jej udzielenie oraz odsetki.

Najważniejszymi wskaźnikami, które wpływają na koszt całego kredytu lub pożyczki jest prowizja za jej udzielenie oraz odsetki. Porównując propozycje pożyczek z różnych banków i SKOK- ów można zauważyć, że obie wartości w różnych instytucjach bardzo się różnią i bardzo często można spotkać się z pożyczkami bez prowizji lub z zerowym oprocentowaniem. Warto się zastanowić, która pożyczka może się dla nas okazać bardziej korzystna pod względem ceny, bo oczywiste jest, że banki nie pożyczają nam pieniędzy za darmo. Najczęściej umowa pożyczki jest tak skonstruowana, że im niższe jest oprocentowanie pożyczki tym wyższa prowizja i odwrotnie. Celowo pomijam sytuację, gdy umowa pożyczki jest tak skonstruowana, że pojawiają się dodatkowe opłaty, na przykład za rozpatrzenie wniosku. Aby jednak podjąć właściwą decyzję trzeba najpierw dobrze zrozumieć, co się kryje pod pojęciem prowizji, a co pod definicją oprocentowania.
Prowizja najczęściej wyrażona jest w procentach i jest to opłata za udzielenie pożyczki, a więc rodzaj wynagrodzenia dla banku. Może zostać pobrana jednorazowo w momencie uruchomienia pożyczki albo doliczona do kwoty kredytu i wysokości comiesięcznych rat. Wartość prowizji jaka zostanie naliczona zależy więc od kwoty zobowiązania.
Oprocentowanie to wartość, na podstawie której bank nalicza odsetki od udzielonej pożyczki, a ich wartość zależy przede wszystkim od okresu, na który pożyczone zostały środki. Jednocześnie, na mocy obowiązującego w Polsce prawa, maksymalne oprocentowanie nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Obecnie stopa lombardowa wynosi 2,5%, więc maksymalne oprocentowanie pożyczki nie może przekroczyć 10% w skali roku.
Zastanawiając się nad wyborem najbardziej korzystnej pod względem ceny propozycji pożyczki należy się zastanowić przede wszystkim nad tym jaki okres kredytowania nas interesuje. Prowizja naliczana jest jednorazowo a jej koszt doliczany do każdej spłacanej raty kapitałowej, zaś oprocentowanie podawane jest w skali roku i zależy przede wszystkim od okresu na jaki została udzielona pożyczka. Podsumowując można stwierdzić, że im krótszy okres pożyczki tym większe koszty generuje prowizja, a im dłuższy oprocentowanie. Jeżeli korzystamy z kredytu przez krótszy okres bardziej korzystny będzie kredyt z wyższym oprocentowaniem i niższym kosztem prowizji natomiast jeżeli w perspektywie mamy dłuższy okres kredytowania bardziej opłacalny będzie kredyt z niższym oprocentowaniem, ale wyższą prowizją.
Pod uwagę powinniśmy wziąć także jeszcze jeden aspekt- wcześniejszą spłatę pożyczki. Trzeba pamiętać, że w przypadku nadpłaty anulowane zostają jedynie odsetki od pożyczki za okres, który nadpłacamy. Jeżeli korzystaliśmy z obniżonego oprocentowania, ale na przykład podwyższonej prowizji to wcześniejsza spłata może nie być opłacalna, bo nie da nadpłacić się prowizji.
Ponadto trzeba pamiętać, że zaciągane pożyczki należy spłacać jak najszybciej. Wydłużanie harmonogramu będzie korzystne ale tylko dla instytucji udzielającej jej.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *