Niezależnie od wieku, płci, wykształcenia czy statusu społecznego większość osób marzy o posiadaniu własnego mieszkania czy domu.

Niezależnie od wieku, płci, wykształcenia czy statusu społecznego większość osób marzy o posiadaniu własnego mieszkania czy domu. Niestety większości nie stać na to, by dokonać tego zakupu za gotówkę, a odkładanie oszczędności na ten cel mija się z celem, gdyż w większości przypadków uzbieranie tej kwoty jest rzeczą niemożliwą do zrobienia, albo nieopłacalną gdyż to, co przeznaczamy na wynajem mieszkania, możemy przeznaczyć na spłatę kredytu.
Obecnie, aby uzyskać kredyt na zakup mieszkania musimy posiadać dwie rzeczy: wkład własny i zdolność kredytową. Kredyty bez minimalnego wkładu własnego przeszły już do przeszłości. Zgodnie z obowiązującymi od początku 2016 r. przepisami konieczne jest wniesienie wkładu w wysokości minimum 15 %. W praktyce jednak możliwe jest uzyskanie kredytu do 90 % wartości nieruchomości, ale pod warunkiem ubezpieczenia brakującej części wkładu. Należy wziąć jednak pod uwagę jeszcze dodatkowe wydatki związane opłatami notarialnymi i podatkami.
Równie ważna jest zdolność kredytowa. Według banków, kredyty mogą być udzielane tylko tym osobom, które po uregulowaniu swoich wszystkich zobowiązań są w stanie spłacać terminowo dodatkową ratę pożyczki. Przy obliczaniu zdolności brany jest pod uwagę dochód potencjalnego kredytobiorcy, koszty jego utrzymania, raty wszystkich zobowiązań, które są dotychczas spłacane, liczba osób posiadanych na utrzymaniu. Do oceny wiarygodności klienta stosuje się również dodatkowe kryteria.
O kredyt mogą wnioskować osoby, które posiadają stabilne zatrudnienie. O pożyczki hipoteczne mogą jednak wnioskować także osoby zatrudnione na umowy terminowe. Banki wymagają wtedy albo tak zwanego przyobiecania zatrudnienia albo za trudnienia na minimum pewien okres.
Do wniosku pożyczkowego najczęściej należy dostarczyć dowód osobisty, czasami drugi dokument ze zdjęciem, zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodzie, umowę przedwstępną lub umowę kupna- sprzedaży nieruchomości, aktualny odpis z księgi wieczystej oraz oświadczenia. Wszystkie te dane muszą być zgodne z prawdą gdyż podanie nieprawdy może wydłużyć okres jego rozpatrywania lub nawet dorowadzić do jego odrzucenia.
Chociaż każdy bank ma swój logarytm liczenia zdolności najczęściej branymi pod uwagę kryteriami są:
Stan cywilny- lepiej być w związku małżeńskim niż osobą samotną;
Wykształcenie- im wyższe tym lepiej;
Status zawodowy- im dłużej pracujemy, im więcej zarabiamy, na im dłużej mamy podpisaną umowę, na im wyższym stanowisku- tym lepiej. Znacznie lepiej rokuje również umowa o pracę niż na przykład umowa zlecenie;
Dotychczasowa historia kredytowa- bankowi zależy na solidnych i wiarygodnych klientach, którzy będą spłacać zaciągnięty kredyt;
Ilość osób w gospodarstwie domowym- im mniej osób na utrzymaniu tym wyższa zdolność kredytowa;
Rodzaj, wartość nieruchomości oraz stan realizacji inwestycji- bank ponosi mniejsze ryzyko finansując zakup gotowego mieszkania niż budowy od zera domu;
Obecnie banki podchodzą bardzo rzetelnie do liczenia zdolności kredytowej swych klientów. Przede wszystkim dążą do zminimalizowania ryzyka niewypłacalności klienta. Nie chcą udzielać pożyczek za wszelką cenę, ale zależy im na rzetelnej spłacie zobowiązań.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *