Posługując się językiem potocznym bardzo często słowo kredyt

Posługując się językiem potocznym bardzo często słowo kredyt i pożyczka stosujemy zamiennie. Bardzo często nawet osoby pracujące w branży bankowej nie rozróżniają lub nie chcą rozróżniać tych dwóch pojęć. A różnic między kredytem i pożyczką jest bardzo dużo. Dostrzec to można szczególnie w sytuacji, kiedy klient stara się o któreś z tych zobowiązań w banku. Okazuje się bowiem, że jeżeli nie uświadomimy sobie do końca czym one są możemy narazić się na pewne dodatkowe, niepotrzebne koszty, nie dotrzymać warunków umowy, a nawet otrzymać produkt, którego w rzeczywistości nie chcieliśmy.
Po pierwsze nie trzeba dokumentować wydatkowania środków pochodzących z pożyczki. Można z niej sfinansować każdy zakup i nie trzeba się z niego tłumaczyć bankowi. Zupełnie inaczej jest w przypadku kredytu- bierze się go na konkretny cel i należy udokumentować jego zrealizowanie.
Pożyczkę można uzyskać w zarówno w banku jak i instytucjach parabankowych, firmach pożyczkowych , Spółdzielniach Oszczędnościowo- Kredytowych- SKOK- ach, a nawet od zwykłej osoby fizycznej jeżeli będzie tylko dysponowała ona wystarczającymi środkami. W przypadku kredytów Ustawa Prawo bankowe mówi jasno, że jest to czynność bankowa, a więc mogą ich udzielać wyłącznie banki.
Pożyczka nie wymaga formy pisemnej- środki można pożyczyć od znajomego lub rodziny nie podpisując żadnej umowy, w pewnych przypadkach wystarczy tylko umowa słowna, chociaż jeżeli dotyczy ona wyższej kwoty warto jest jakieś jej ogólne warunki spisać. Inaczej jest z kredytem- musi być ona spisana. Musi także zawierać przynajmniej: określenie stron umowy, a więc kto i komu pożycza środki, kwotę kredytu- informację o pożyczanej sumie pieniędzy, walutę w jakiej jest udzielany, termin i najważniejsze zasady spłaty całej kwoty, dokładne określenie wszystkich kosztów oraz dokładne określenie celu, na jaki zostaje on udzielony. Czasami, jak w przypadku kredytu odnawialnego, chociaż mamy do czynienia z nazwą kredyt środki można przeznaczyć na cokolwiek, więc jest to najzwyklejsza pożyczka.
Jeżeli w banku klient skorzysta z kredytu w określonym czasie będzie musiał spłacić kapitał powiększony o inne koszty kredytu takie jak na przykład odsetki, prowizję i koszty ubezpieczenia. Te same środki można jednak otrzymać za darmo korzystając z pożyczki. Koszty z nią związane ustala co prawda osoba jej udzielająca, ale w związku z mniej formalnym charakterem osoba pożyczająca może je negocjować. Oznacza to w praktyce, że może być ona znacznie droższa, jeżeli korzysta się z tak zwanych chwilówek, lub tańsza, a nawet bezpłatna jeżeli pożyczamy na przykład od rodziców.
Także termin jspłaty obu zobowiązań się różni. W umowie kredytu jest on precyzyjnie określony. Jeżeli zostanie przekroczony naliczone zostaną karne odsetki i dodatkowe opłaty, na przykład za monity, wezwania do zapłaty czy różne formy windykacji. Te same warunki występują w przypadku pożyczki bankowej, ale nie ma ich już w przypadku pożyczek prywatnych, gdzie przekroczenie terminu spłaty nie musi nieść za sobą karnych opłat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *