Posługując się językiem potocznym bardzo często słowo kredyt

Posługując się językiem potocznym bardzo często słowo kredyt i pożyczka stosujemy zamiennie. Bardzo często nawet osoby pracujące w branży bankowej nie rozróżniają lub nie chcą rozróżniać tych dwóch pojęć. A różnic między kredytem i pożyczką jest bardzo dużo. Dostrzec to można szczególnie w sytuacji, kiedy klient stara się o któreś z tych zobowiązań w banku. Okazuje się bowiem, że jeżeli nie uświadomimy sobie do końca czym one są możemy narazić się na pewne dodatkowe, niepotrzebne koszty, nie dotrzymać warunków umowy, a nawet otrzymać produkt, którego w rzeczywistości nie chcieliśmy.
Po pierwsze nie trzeba dokumentować wydatkowania środków pochodzących z pożyczki. Można z niej sfinansować każdy zakup i nie trzeba się z niego tłumaczyć bankowi. Zupełnie inaczej jest w przypadku kredytu- bierze się go na konkretny cel i należy udokumentować jego zrealizowanie.
Pożyczkę można uzyskać w zarówno w banku jak i instytucjach parabankowych, firmach pożyczkowych , Spółdzielniach Oszczędnościowo- Kredytowych- SKOK- ach, a nawet od zwykłej osoby fizycznej jeżeli będzie tylko dysponowała ona wystarczającymi środkami. W przypadku kredytów Ustawa Prawo bankowe mówi jasno, że jest to czynność bankowa, a więc mogą ich udzielać wyłącznie banki.
Pożyczka nie wymaga formy pisemnej- środki można pożyczyć od znajomego lub rodziny nie podpisując żadnej umowy, w pewnych przypadkach wystarczy tylko umowa słowna, chociaż jeżeli dotyczy ona wyższej kwoty warto jest jakieś jej ogólne warunki spisać. Inaczej jest z kredytem- musi być ona spisana. Musi także zawierać przynajmniej: określenie stron umowy, a więc kto i komu pożycza środki, kwotę kredytu- informację o pożyczanej sumie pieniędzy, walutę w jakiej jest udzielany, termin i najważniejsze zasady spłaty całej kwoty, dokładne określenie wszystkich kosztów oraz dokładne określenie celu, na jaki zostaje on udzielony. Czasami, jak w przypadku kredytu odnawialnego, chociaż mamy do czynienia z nazwą kredyt środki można przeznaczyć na cokolwiek, więc jest to najzwyklejsza pożyczka.
Jeżeli w banku klient skorzysta z kredytu w określonym czasie będzie musiał spłacić kapitał powiększony o inne koszty kredytu takie jak na przykład odsetki, prowizję i koszty ubezpieczenia. Te same środki można jednak otrzymać za darmo korzystając z pożyczki. Koszty z nią związane ustala co prawda osoba jej udzielająca, ale w związku z mniej formalnym charakterem osoba pożyczająca może je negocjować. Oznacza to w praktyce, że może być ona znacznie droższa, jeżeli korzysta się z tak zwanych chwilówek, lub tańsza, a nawet bezpłatna jeżeli pożyczamy na przykład od rodziców.
Także termin jspłaty obu zobowiązań się różni. W umowie kredytu jest on precyzyjnie określony. Jeżeli zostanie przekroczony naliczone zostaną karne odsetki i dodatkowe opłaty, na przykład za monity, wezwania do zapłaty czy różne formy windykacji. Te same warunki występują w przypadku pożyczki bankowej, ale nie ma ich już w przypadku pożyczek prywatnych, gdzie przekroczenie terminu spłaty nie musi nieść za sobą karnych opłat.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *